Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Általános tájékoztató

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, a készülék megfelelő használatára képes, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek vehetik igénybe az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
   – az egyedül élő 65 év feletti személy,   
   –
az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
   –
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatást az intézmény 24 órában szakképzett gondozóval biztosítja.
A szolgáltatás keretében az intézmény biztosítja – vészjelzés esetén – az ügyeletes gondozó 30 percen belüli helyszínen történő megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Elérhetőségek

Jelzőrendszeres koordinátor
9026 Győr, Rónay Jácint utca 5-7.
+36-96-314-322
jelzorendszer@eeszi.hu

Térítési díj

Megszakítás