Bemutatkozás

Bemutatkozás

Intézményünk szervezeti filozófiája: „Az intézmény komplex, egymásra épülő, minőségi szociális és egészségügyi szolgáltatások széles választékát kínálja, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, magasan kvalifikált szakemberekkel. A filozófia alappillére az értékteremtés, a felhalmozódó tudás, tapasztalat és értékek közvetítése.”

Intézményünk 1980-ban alakult – Egyesített Szociális Intézmény néven – az újonnan, Révfaluban megépített 155 férőhelyes idősek otthona átadásával, ami az évek során folyamatosan bővült, átalakult.

Napjainkban intézményünk Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr néven – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában – három gondozási központot, tizenkét idősek klubját, egy Fogyatékosok Napközi Otthonát, egy időskorúak gondozóházát és négy idősek otthonát foglal magába, mely ellátja a város idős gondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és szakosított ellátási feladatokat (időskorúak gondozóháza, idősek otthona) és működteti a fogyatékos személyek nappali ellátását.
A szociális ellátások mellett biztosítja a város egészségügyi ellátásai közül a felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi alapellátást, a fogorvosi ügyeletet, fogszabályozást, fogászati prevenciót, működteti az iskola-egészségügyi ellátást.

Intézményünk küldetésének tekinti az állapotuk, helyzetük miatt professzionális segítséget igénylők szakszerű támogatását, szükségleteiknek megfelelő módon; az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzését, erősítését, elősegítését.

Tisztelettel:

Kányai Róbert
igazgató

Megszakítás