Sajtóközlemény – 2017.június 7.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2017. június 7. Age-friendly Region – Idősbarát Régió Osztrák-magyar határon átnyúló együttműködés az időskori magas életminőség biztosítása…

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. június 7.

Age-friendly Region – Idősbarát Régió

Osztrák-magyar határon átnyúló együttműködés az időskori magas életminőség biztosítása érdekében

Az időskor és ezzel összefüggésben a növekvő ápolási, gondozási szükségletek egyre nagyobb kihívás társadalmunk számára. A meglévő megoldási alternatívák erősségei – mint a hozzátartozók odaadó támogatása vagy a gondoskodást biztosító kapacitások folyamatos emelése – már nem képesek tovább fokozni az idősek életminőségét. Ezt felismerve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010‑ben elindította az Age-friendly World (Idősbarát Világ) kezdeményezést, amely szerint minden városnak és régiónak olyan nagyszerű élettérré kell válnia, ahol érdemes megöregedni. A Magyarország és Ausztria határ menti térségeiben működő szociális ellátó szervezetek ehhez az elképzeléshez kapcsolódva egy közös pályázaton nyertek támogatást az Európai Unió Interreg programjában.

A projektben magyar részről

  • a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény,
  • a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint
  • a Zalaegerszegi Gondozási Központ,

míg osztrák oldalról

  • a bécsi Europäisches Zentrumfür Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, illetve
  • a gleisdorfi Chance B – Sozialbetriebs-GmbH vesz részt.

Az Age-friendly Region (Idősbarát Régió) nevet viselő projekt kiemelt célja, hogy olyan intézkedéseket és módszertanokat dolgozzanak ki a megvalósításban részt vevő szervezetek, melynek segítségével a két ország szomszédos régióiban lakó idősek és hozzátartozóik magas színvonalú életkörülmények között, a lehető legtovább önállóan a megszokott környezetükben maradhassanak.

A határon átnyúló együttműködés lehetővé teszi, hogy a két ország tudását és tapasztalatait alapul véve közös modellt dolgozzanak ki. Több mint 200 fős kísérleti projektek keretében
 6 esetmenedzser fog segíteni új módszertani ötletekkel abban, hogy kialakítsák a helyi szükségleteken alapuló ellátási koncepciókat, melyek az egyén élet-, és lakóhelyzetéhez igazodnak és a meglévő források segítségével a szolgáltatások hatékonyabb kihasználását jelentik.
A közösen kiválasztottkutató-elemzőpartner az új szolgáltatások hatását tudományos standardok szerint fogja kiértékelni, külön kiemelve a két ország különbözőségeiből adódó tanulási lehetőségeket. A két ország szociális és egészségügyi stratégiái már jó ideje arra irányulnak, hogy az idős emberek a saját otthonukban szükségleteiknek megfelelő, a szolgáltatást biztosítók által hatékonyabban összehangolt támogatást kapjanak regionális szinten. Az Age-friendlyRegion egy fontos mérföldkő lesz ennek a célnak az elérésében és elsőként hoz létre bilaterális együttműködést Ausztria és Magyarország között ezen a szakterületen.

Az Age-friendlyRegion projekt célja továbbá, hogy megfelelő és összehangolt kommunikációs stratégia alkalmazásával növelje az általános társadalmi tudatosságot az időskorra vonatkozóan. Jóllehet mindenki tudja, hogy az idősödés folyamata törvényszerű, az esetek meghatározó hányadában valamilyen mértékű ápolási, gondozási szükségletek megjelenésével jár, ugyanakkor a többség mégsem vonja le a megfelelő következtetéseket ebből a felismerésből, nem készül tudatosan erre a változásra, és ez társadalmi jelenségként figyelhető meg.

A szociális szervezetek és a lakosság mellett ugyanilyen jelentőségű, hogy a döntéshozók figyelmét még inkább ráirányítsák a probléma jelentőségére. Ehhez konkrét tények is szükségesek, melyek alátámasztják az új ötletek pozitív hatásait. A jelen projekt ezeket a tényeket tárja fel és mutatja be szakmai kiadványok és rövidfilmek formájában a szakemberek és az állami szféra számára.

Az Age-friendly Region projekt elszámolható költsége több mint 415 millió forint (1.349.220,36 euró), melyből a magyar partnerekre jutó Európai Uniós és magyar állami támogatás közel 165 millió forint (529.416 euró), az osztrák partnerekre jutó Európai Uniós támogatás pedig megközelíti a 210 millió forintot (673.149,3 euró). A fennmaradó részt a partnerek saját költségvetésükből finanszírozzák.

Ajánlott bejegyzések

Megszakítás