Munkatársaink

Kányai Róbert
igazgató

Király Csabáné
szakosított ellátási igazgatóhelyettes

Keresztes Júlia
gazdasági igazgatóhelyettes

Módosné Major Katalin üzemeltetési igazgatóhelyettes

Nyáriné Gábriel Mónika
Rónay utcai Gondozási Központ szolgálatvezetője

Kissné Teklovics Gabriella
Lepke utcai Gondozási Központ szolgálatvezetője

Haris Csilla
Répce utcai Gondozási Központ szolgálatvezetője

Dezső Zsuzsanna
Fogyatékosok Napközi Otthona szakmai vezetője

Némethy Veronika
nappali ellátások szakmai vezetője

Iszak Anikó
Kálóczy téri Idősek Otthona szakmai vezetője

Besenczky Orsolya
Cuha utcai Idősek Otthona szakmai vezetője

Musitz Marianna
Mohi utcai Idősek Otthona szakmai vezetője

Takács Evelin
Lepke utcai Idősek Otthona szakmai vezetője

Szelecz-Finta Zsófia
Répce utcai Időskorúak Gondozóháza szakmai vezetője

Szabóné Nagy Bernadett
szociális és mentálhigiénés csoportvezető

Turcsikné Várallyai Zsuzsanna
szociális szakreferens

Raffai Andrea
központi igazgatási csoportvezető

Farkas Erzsébet
költségvetési-gazdálkodási vezető

Krupics-Kálmán Veronika
ágazati pénzügyi-számviteli csoportvezető

Dr. Ladocsi Szilvia
csoportvezető iskolaorvos

Csiszár-Rácz Krisztina egészségügyi ellátások szakmai vezetője

Pimpedli Csilla
humánpolitikai szervező

Borbély János
műszaki vezető

Juhász Tibor
műszaki vezető

Vámossy Tamás
vagyonkezelési-logisztikai csoportvezető

Szijártó Ferenc
karbantartási csoportvezető

Szabó Csilla Petra
élelmezési üzemvezető

Hideg Henrietta
személyügyi ügyintéző

Németh Attila
belső ellenőr

Polczerné dr. Boda Diána
jogtanácsos

Hegedüs Tímea
projekt munkatárs

Horváth-Fekete Viktória
titkárság

Megszakítás