Szakszervezet bemutatkozása

Kedves Munkatársak, Szakszervezeti Tagok, Látogatók!

Az Egészségügyi és Szociális Dolgozók Győri Szakszervezete önálló szakszervezetként 2016. 05. 04. napjától működik az Intézményben.

A szakszervezet célja a munkavállalók munkaviszonyával, foglalkoztatásával és szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és védelme, valamint képviselete a munkáltató előtt.

Alapvető szakszervezeti felhatalmazás az, hogy Kollektív szerződés szakszervezet és a munkáltató között jöhet létre. A Munka Törvénykönyve tartalmazza a munkaviszonyra vonatkozó alapvető szabályokat, viszont Kollektív szerződésben lehet szabályozni a  munkavállalás legfontosabb feltételeit, különösen a béreket és a juttatásokat, munkabér kifizetésével kapcsolatos szabályokat (pl. előleg felvétele), pótlékok mértékét (pl. túlóra pótlék), a próbaidő tartamát, munkaidővel kapcsolatos szabályokat, stb.  

A szakszervezet a munkáltatóval folyamatosan tárgyal, a lehetőségekhez mérten próbál a munkavállalók számára kedvezőbb feltételeket, kedvezményeket kialkudni, szerződésben szabályozni.

Az érdekvédelemhez összefogásra van szükség, így fontos, hogy minél több dolgozó tagja legyen a szakszervezetnek!   

A tagsági viszony önkéntes, amely a dolgozó írásos nyilatkozatával jön létre.  
A tagdíj összege 500 Ft.

Raffai Andrea
elnök

Megszakítás