A „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet.
Munkáltató: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Igazgatója
(EESZI)     
Betöltendő munkakör: Ápoló

Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama:
2019.folyamatos, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 
A munkakörrel járó lényeges feladatok felsorolása:
1.) Szolgáltatást igénybe vevő személy szükségleteinek kielégítése /ápolás-gondozás/.
2.) Vezetők utasításainak szakszerű, pontos végrehajtása.
3.) Kollégákkal megfelelő szakmai kapcsolat kialakítása.
4.) Munkaköréhez rendelt adminisztráció vezetése.
 
A munkakör betöltésének feltételei: 
1.) Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú végzettség.
2.) Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
 
Benyújtandó iratok, igazolások:
1.) szakmai önéletrajz
2.) végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3.) nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7) bekezdés d) pontja alapján
4.) nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájáruláshoz
Az adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat elérhető a www.eeszi.hu oldalon. 
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a „Közalkalmazottak  Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Jelentkezés benyújtása:  folyamatos
Elbírálás:                         folyamatos
Cím:
EESZI Győr
humán-erőforrás gazdálkodási csoport 
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
E-mail cím: hr@eeszi.hu 

 
Megszakítás