Időskorúak gondozóháza igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Időskorúak gondozóháza iránti kérelem az intézmény honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál személyesen is átvehető.
A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot.
Amennyiben ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolt, az ezt megállapító szakvéleményt a kérelemhez be kell csatolni.

A kérelmet és a Jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.
Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Központi Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.

Az időskorúak gondozóházában történő elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  A megállapodás megkötésére a Központi Igazgatási Csoportban kerül sor.

 

Központi Igazgatási Csoport
Cím: 9025 Győr, Köztelek utca 15.
Telefonszám: +36-96-527-899
Elektronikus levélcím: ellatasinfo@eeszi.hu

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 8.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 17.00 óráig

Letölthető dokumentumok

Megszakítás