Házi segítségnyújtás

Általános tájékoztató

Házi segítségnyújtás azon idősek vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt rászoruló személyek számára biztosítható, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, illetve akik állapotukból kifolyólag önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásban segítséget igényelnek.

Az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az ellátást igénylő gondozási szükségletét, aszerint, hogy számára személyi gondozás vagy szociális segítés indokolt.

A házi segítségnyújtás keretében biztosított főbb tevékenységek:

  • alapápolási, gondozási feladatok elvégzése,személyes higiéné fenntartása,
  • lakókörnyezeti higiéné megtartása (kizárólag az ellátásra jogosult által használt lakókörnyezet),
  • háztartási tevékenységben való közreműködés,
  • ügyintézésben való segítségnyújtás,
  • érdekvédelem,
  • mentális segítségnyújtás.

A szolgáltatást az intézmény az ellátást igénybe vevő saját otthonában, lakókörnyezetében biztosítja.

A szolgáltatás munkanapokon 7 órától 15 óráig, indokolt esetben este és munkaszüneti napokon nyújt segítséget.

 

Elérhetőségek

Rónay utcai Gondozási Központ

9026 Győr, Rónay Jácint utca 5-7.
+36-96-314-322
gk.ronay@eeszi.hu

Lepke utcai Gondozási Központ

9028 Győr, Lepke utca 37.
+36-96-556-104
gk.lepke@eeszi.hu

Répce utcai Gondozási Központ

9024 Győr, Répce utca 8/b.
+36-96-411-400
gk.repce@eeszi.hu

Térítési díj

Megszakítás