Étkeztetés

Általános tájékoztató

Étkeztetést azok a szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe, akik a legalább napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Szociális rászorultságot az önkormányzati rendelet szabályozza. Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult személy, aki
a) a háziorvos vagy a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani,
b) öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy korhatár előtti ellátásban részesül,
c) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
d) időskorúak járadékát vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kap.

Diétás étrend igénybevételéhez szakorvosi javaslat szükséges.

Az étkeztetést lakásra szállítással, elvitellel vagy helyben fogyasztással lehet igénybe venni.

Étkeztetés lemondása

Ha az ellátást igénybe vevő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a gondozási központ felé telefonon két munkanappal a távolmaradást megelőzően be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Térítési díj

Megszakítás