A „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet.
Munkáltató: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Igazgatója
(EESZI)
Betöltendő munkakör: Szociális gondozó
 

Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama:
2019. folyamatos, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony      

A munkakörrel járó lényeges feladatok felsorolása:
1.) Házi segítségnyújtás keretén belül alapellátási, gondozási feladatok ellátása a szolgáltatást igénybe vevő lakásán.
2.) Munkaköréhez rendelt adminisztráció vezetése.

A munkakör betöltésének feltételei:
1.) Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú végzettség.
2.) Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

Benyújtandó iratok, igazolások:
1.) szakmai önéletrajz
2.) végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3.) nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7) bekezdés d) pontja alapján

4.) nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájáruláshoz

Az adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat elérhető a www.eeszi.hu oldalon. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés benyújtása: folyamatos
Elbírálás: folyamatos
Cím:
EESZI Győr
humán-erőforrás gazdálkodási csoport
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
E-mail cím: hr@eeszi.hu

 

Megszakítás